Инсталационни кабели, визуализция на материалите и ценова листа
КАБЕЛ ПВВ-МБ1  Uo/U-220/380V

Инсталационен проводник с плътни медни Cu жила, PVC изолация, за неподвижно полагане в силови инсталации и осветителни системи.
КАБЕЛ СВТ-С  Uo/U-0.6/1kV

Инсталационен проводник с плътни медни Cu жила, PVC изолация, за неподвижно полагане в силови инсталации и осветителни системи
Наименование
Цена /метър/
Наименование
Цена /метър/
КАБЕЛ H07V-K Uo/U-450/750V (ПВ-А2) Гъвкави Cu ЖИЛА, PVC изолация; За полагане в инсталации, монтаж в табла, машини и апарати, където се изискват малки радиуси на огъване.
Наименование
Цена /метър/
Цена /метър/
Наименование
КАБЕЛ H07V-R Uo/U-450/750V (ПВ-А1) Твърди Cu жила,PVC изолация. За неподвижно полагане в силови инсталации,осветителни системи, за монтаж в табла, машини и апаратура.
Electro Service
Electro Service
FitdGroup © 2012