Back
Next
Изграждане на индивидуални
проекти за видео наблюдение за
часни и админастративни обекти.
Изграждане на високоволтови и
нисковолтови електрически
инсталации до 1000 волта. Работа
по проекти изготвени от електро
инжинер . Реализиране на
дизайнерски проекти.
Изграждане и монтаж на Соларни
панели за домашни и промишлени
нужди.
Проектиране, изграждане на
озвучителни и оповестителни
системи за магазини зали
Изграждане и монтаж на домофонни
системи
Изграждане и монтаж на Сигнално
Оповестителни Системи , за дома и
офиса
Изграждане и монтаж на
Пожароизвестителни системи за
домашни и промишлени нужди.
Изграждане и монтаж на контрол на
достъп за дома и офиса , отчитане
на работно време, чрез лицензиран
софтуер на Български език.
Electro Service
Electro Service
Copyright © 2012 - 2023 , FITD Group LTD