Изграждане на индивидуални
проекти за видео наблюдение за
часни и админастративни обекти.
Изграждане на високоволтови и
нисковолтови електрически
инсталации до 1000 волта. Работа
по проекти изготвени от електро
инжинер . Реализиране на
дизайнерски проекти.
Изграждане и монтаж на Соларни
панели за домашни и промишлени
нужди.
Проектиране, изграждане на
озвучителни и оповестителни
системи за магазини и зали
Изграждане и монтаж на домофонни
системи
Изграждане и монтаж на Оптични и
LAN мрежи за дома , офиса и дата
центрове
Изграждане и монтаж на
Пожароизвестителни системи за
домашни и промишлени нужди.
Изграждане и монтаж на контрол на
достъп за дома и офиса , отчитане
на работно време, чрез лицензиран
софтуер на Български език.
Fitd Group Ltd. © 2012 - 2024 SOLARIS CS ENERGY Co.
Back
Next